Monday Nov 07, 2022

פרק 4 - מבנה פגישת משא ומתן

פרק 4 - מבנה פגישת משא ומתן

בפרק הרביעי של הפודקאסט נדבר על

מבנה בסיסי או סטנדרטי לניהול פגישת משא ומתן

נכניס קצת סדר לתהליך, ובעיקר נבין שיש פה תהליך, שכדאי לגשת אליו בסבלנות.

נראה שיש משמעות לתזמון של הדברים, להקשר, ולשלב שבו אנחנו נמצאים.

המבנה הזה עוזר לי לשמור במשא ומתן על הקצב המתאים, ועל הטיימינג המתאים.

נדבר על הצהרת הפתיחה – איך מתחילים את הפגישה, מה עושים בשלב הראשון, למה חשוב לשים לב.

נדבר על בניית אג'נדה / על סדר יום משותף ומוסכם לפגישה;

על שלב המחקר - איסוף מידע וחשיפת מידע באמצעות שאילת שאלות, הקשבה אקטיבית, שיתוף מידע משלי;

גילוי אינטרסים של הצד השני ושיתוף האינטרסים שלי – על ההבדל בין עמדות לאינטרסים ועל המעבר מעמדות לאינטרסים;

נדון במחשבה ושמירה על ערנות בקשר לאלטרנטיבות – האפשרויות שיש לי מחוץ לשולחן המשא ומתן;

העלאת רעיונות ואפשרויות לפתרון – באווירה של סיעור מוחות. כל הרעיונות עולים על הנייר באווירה חופשית מביקורתיות;

לאחר מכן נבחן ביחד אילו רעיונות פרקטיים יכולים להיות כיוונים טובים להמשיך שיח וחקירה;

ולבסוף ניגע בשלב החתירה להסכם, במטרה להגיע להסכם התואם את האינטרסים המשותפים של שני הצדדים,  לניסוחו ויישומו;

נדבר בפרק גם על מספר טיפים נוספים לניהול משא ומתן במהלך הפגישה – על עבודת צוות, יציאה להפסקה, שאילת שאלות טובות ועוד;

 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320