Thursday Dec 08, 2022

פרק 6 - טקטיקות לניהול משא ומתן

בפרק השישי של הפודקאסט נדבר על טקטיקות מסחריות לניהול משא ומתן

נדבר על כך שמנהלי משא ומתן אפקטיביים צריכים לדעת לזהות ולעשות שימוש בטקטיקות שונות במשא ומתן.

הטקטיקות הללו הן בעצם מפתחות, כלים, מיומנויות, שאפשר "לשלוף" ברגעים שונים של המשא ומתן, בדרכים שונות, ובטיימינג מסוים.

ממליצה להקשיב לפרק גם באופן ביקורתי - ולהפעיל מחשבה תוך כדי אילו אסטרטגיות או טקטיקות יכולות לפעול לטובתי, ואלו יכולות להדגיש דווקא חולשות. 

ולבחון תוך כדי למה אני מתחברת? ולמה פחות?

כדאי גם לחשוב על רמת היעילות בה אפשר לעשות שימוש בכל אחת מהטקטיקות.

חלק מהשיטות שנדבר עליהן הן:

Take it or Leave it - ואיך מתמודדים איתה,

על טקטיקת סמכות מוגבלת,

התחלה רגועה ובניית מומנטום,

שימוש בהפסקה,

שתיקה,

דיבור יתר:),

התנצלות,

האנשה,

הומור,

הבניית המשא ומתן,

על להיות דיפלומטיים במשא ומתן, ועוד ועוד.

 

אז איך משתמשים בטקטיקות שונות בזמן המתאים? ובאילו טקטיקות להשתמש מתי?

 

על זה בדיוק נדבר בפרק הבא.

 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320